עמדת מרכז המועצות האזוריות לשינוי גבולות מועצה אזורית עמק לוד - לוד - מתחם ניר צבי


בשל מצוקת הדיור הלאומי והצורך ביצירת יחידות מגורים לטובת העיר לוד, הוחלט במסגרת הותמ"ל לשנות ייעוד של 850 דונם של קרקע חקלאית פעילה לטובת רשות מקרקעי ישראל במטרה לבנות במקום אלפי יחידות דיור חדשות.מרכז המועצות האזוריות מבין שהצורך בבניית יחידות דיור חדשות הוא צורך חשוב מאין כמותו, אולם מבקש מן הוועדה לשקול בכובד ראש האת המשמעויות והשלכות שינויי הגבולות.עמדת מרכז המועצות האזוריות לשינוי גבולות עמק לוד ולוד- מתחם ניר צבימצגת מרכז המועצות האזוריות שהוצגה בדיון הועדה הגיאוגרפית מרכז 7.11.17התנגדות ניר צבי