ישיבת ועדת כלכלה מיום 22.11.17


נושאים על סדר היום:
  1. מדד פריפריאליות, מדד נגישות פוטנציאלית.
  2. מדד יכולת רשויות מקומיות.
  3. השוואת ההוצאות במועצות האזוריות לעומת המגזר העירוני.
לחצו כאן לקריאת הפרוטוקול המלא