השפעות הפשיעה החקלאית יתגלגלו בקרוב לכיס הצרכן - טור אישי של חקלאי


השטחים החקלאיים הפכו בשנים האחרונות לשטחי הפקר. "בתקופה קצרה הפכו מימדי הפשיעה החקלאית לבלתי נסבלים ולעול כבד שאנו החקלאים מתקשים להתמודד עימו. המשטרה נכשלת בטיפול בו, ולבסוף הצרכנים נאלצים לשלם בעקבותיו יותר על התוצרת החקלאית שהם קונים"."לאור ריבוי הגניבות וחוסר היכולת של המשטרה לטפל בהן או לתפוס את העבריינים, גם חברות הביטוח לא מוכנות לבטח אותנו, החקלאים, מפני הפשיעה, ואלה שכן מוכנות - מציעות פוליסות עם סעיף דרקוני של השתתפות עצמית, מתוך ידיעה שלא נוכל לעמוד בו. במצב כזה, כאשר החקלאים מבינים שהם "אדונים לגורלם" הם נאלצים להשקיע משאבים וכסף רב באמצעי ביטחון משוכללים, בהקמת התארגנויות שמירה פרטיות, בקניית ציוד חקלאי במקום זה שנגנב או הושחת ולהתמודד עם ההפסדים שנוצרים בעקבות גניבת הגידולים החקלאיים, העופות או ראשי הצאן והבקר. עד עכשיו, החקלאים הם אלה שספגו את ההפסדים, אך לא לעולם חוסן. אם המצב לא ישתנה בקרוב והוצאות החקלאים תמשכנה לגדול, גם מחירי התוצרים החקלאיים יעלו והצרכנים יחושו בכיסם את השפעות הפשיעה".לטור המלא בכלכליסט, 1.121.17 - לחצו כאן