נציגי מועצות אזוריות עמק לוד וניר צבי הביעו התנגדותם לשינוי הגבולות


ב- 28.11.17 נכחו נציגי מרכז המועצות האזוריות בדיון ההמשך לעניין ניר צבי, בו הביעו נציגי מועצות אזוריות עמק לוד וניר צבי את התנגדותם לשינוי הגבולות. כולם מתנגדים בחריפות לכל המשך דיון / החלטות בועדה ג״ג מרכז, לפני שיושלמו ההכרעות בדיוני העתירות לבג"צ ובדיונים לגבי התכנית החלופית שתוגש לותמ"ל.מהנתונים שהוצגו ניכר שיד ימין לא יודעת מה שמאל עושה. הוצגה אוזלת ידה של הממשלה בטיפול בבעיות לוד לאורך השנים וההשלכות הקשות על המועצה והמושב. אין ספק כי הממשלה נדרשת כעת להתערב ולהקצות ללוד תמיכה ממלכתית, שלא על חשבון שטחים חקלאיים ומחיקת מושב קיים במועצה אזורית עמק לוד. הנתונים מראים כי הכל נעשה במחשכים ובחוסר שיתוף מוחלט של המושפעים העיקריים מההחלטות.יו״ר הועד המקומי של ניר צבי - דב בלגה, דור שלישי לחקלאים, זעק את כאבם של תושבי המושב והחקלאים המעבדים את הקרקע מזה דורות. הוא הציג לחברי הועדה נתונים משנים עברו (בתמונה למטה) המציגים את הנגיסה המתמשכת בשטחי המושב, שאם תימשך תביאו לחיסולו.לנייר העמדה והתנגדות ניר צבי - לחצו כאן