מאבק בוועדת הפנים של הכנסת על סמכויותיהן של המועצות האזוריות בנושא זכויות בנייה לתעשייה


ב- 5.12.17 נערך בוועדת הפנים של הכנסת דיון בהצעת חוק המעניקה סמכות לוועדות מקומיות להגדיל זכויות בנייה לתעשייה. מטרת ההצעה היא קיצור הליכי תכנון ובנייה ויצירת כלי נוסף של הממשלה לעודד בנייה של יחידות דיור, לצד הגדלה של מקורות ארנונה מתעשייה, שיתמכו בגידול במספר התושבים.פורום ה-15, פורום הערים הגדולות והעצמאיות, דרש להוציא את המועצות האזוריות מתחולת החוק בטענה שיש למנוע זליגה של תעשייה לאזורי התעשייה במרחב הכפרי, כיוון שמרבית האוכלוסייה מתגוררת בערים.אלי אסקוזידו - ראש מועצת נחל שורק ייצג את המרחב הכפרי וברך על הצעת החוק. הוא דרש מהוועדה שהחוק יחול גם על המועצות האזוריות שאזורי התעשייה שלהם הם מנועי צמיחה למועצות ולמרחב הכפרי התורמים גם לערים בפריפריה.מרכז השלטון המקומי תומך בעמדת מרכז המועצות האזוריות ומתנגד להוצאת המועצות האזוריות מהחוק. יו"ר הועדה, ח"כ דודי אמסלם, ביקש מפורום ה-15 וממרכז השלטון המקומי לחזור לוועדה עם עמדה אחידה.[video width="800" height="450" mp4="uploads/n/file520.mp4"][/video]