נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם


משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech) והמשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת.מטרות אלו הנן חלק אינטגראלי מתוכנית "הדור הבא לחקלאות" המקודמת על ידי הממשלה, במסגרתה נחתם ביום 18.9.17 הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות המייעדת, בין היתר, תקציב תלת-שנתי בגובה 45 מיליון ₪ לצורך מימון השקעות ב"מיכון חדשני, טכנולוגיה חדשה ומיכון חוסך כוח אדם".מטרת נוהל הזה הנה לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה, הכוללים טכנלוגיות חדשות, שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם.בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת" - אלו למעשה שרותי מידע הכוללים צילומי לוויין מפוענחים, צילומי רחפנים מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח.לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.הטיוטה זמינה לעיון הציבור באתר המשרד: www.moag.gov.ilאם ברצונכם להעיר על טיוטת הנוהל ניתן לעשות זאת באחד מן האופנים הבאים:בכתב לפקס: 03-9485829 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]פניות יש להעביר עד ליום חמישי, ז' טבת תשע"ח, 25.12.17.לקריאת הנוהל המלא - לחצו כאן