התוכנית לצמצום בירוקרטיה של משרד החקלאות - מפגש לקראת שנת 2018


משרד החקלאות מזמין אתכם להצגת התוכנית לצמצום בירוקרטיה בהמשך לפעילות שנעשתה בשנת 2017.

בשנה האחרונה המשרד פועל לצמצם את הבירוקרטיה ולשפר את תהליכי העבודה במספר תחומים. לאחרונה אושרו תכניות אלו לביצוע על ידי מנכ"ל המשרד והשר. לעיון בתכניות ליחצו כאן.

בעלי עניין מוזמנים למפגש, בו יוצגו בפניכם ההחלטות שהתקבלו אשר מתוכננות ליישום במהלך 2018 ואתם תוכלו לשאול שאלות ולהעיר הערות.

להלן פירוט של תאריכי המפגשים ומיקומם על פי תחומי הפיקוח השונים:

יחידהתחוםתאריךמיקום
שירותים וטרינריים – שו"ט בשדהפיקוח על בקר וצאן3.1.201810:00 – 12:00חדר ההרצאות הגדול בשירותים הווטרינריים, בית דגן.
שירותים וטרינריים – המערך לבריאות העוףפיקוח על לולי גידול והטלה23.1.201813:00 – 15:00חדר ההרצאות הגדול בשירותים הווטרינריים, בית דגן.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת – שתלנות וחומר ריבויפיקוח על תעשיית הזרעים14.1.201813:00 – 14:00אולם סמינרים, בניין שה"מ (בניין ג'), קומת קרקע, בית דגן
השירותים להגנת הצומח ולביקורת – שתלנות וחומר ריבוי ואגף ההסגרפיקוח על משתלות צח"ר, משתלות פרי, גיאופיטים15.1.201810:30 – 12:00חדר 204, קומה 2, בניין הנהלה (בניין א'), בית דגן
השירותים להגנת הצומח ולביקורת – אגף ההסגרפיקוח על מדבירים וטיפולי הסגר17.1.201814:00 – 16:00חדר 304, קומה 3, בניין הנהלה (בניין א), בית דגן.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת – שירות הביקורתפיקוח על יצוא תוצרת טרייה23.1.201810:00 – 12:00אולם סמינרים, בניין שה"מ (בניין ג'), קומת קרקע, בית דגן