יום היערכות לחירום בכנסת ובמסגרתו אירוע הוקרה לצח"י


בתאריך 16.1.18 יתקיים בכנסת יום היערכות לחירום ובמסגרתו אירוע הוקרה לצח"י.אירוע ההוקרה מיועד לפעילי הצח"י ולעוסקים במלאכה במועצות (גורמי רווחה, פיתוח קהילתי, ביטחון וכו').על מנת להתארגן לאירוע, כולל תאום הסעות מהמועצות לכנסת וחזרה, סוכמה המתכונת הבאה:
  • באחריות המועצות להפיץ את ההזמנה המצורפת לגורמים הרלבנטיים בישובים ובמועצה.
  • ההרשמה (בלחיצה כאן) הינה אישית על ידי האנשים המעוניינים להגיע לאירוע.
  • נתוני ההרשמה מרוכזים אוטומטית (מחשובית) ברח"ל/משהב"ט.
  • כל נרשם יקבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני וישאל האם הוא רוצה הסעה לאירוע.
  • רשימות הנרשמים המבקשים הסעות יועברו מגורמי משהב"ט/רח"ל לח"מ.
  • באחריות המועצות למנות אחראי אוטובוס (האוטובוסים ישכרו וימומנו על ידי משהב"ט). תפקיד אחראי/ת האוטובוס לוודא כי הנרשמים מהמועצה עולים, מגיעים לכנסת, נכנסים לאירוע וחוזרים עם האוטובוס למועצה.
מרכז המועצות האזוריות רואה חשיבות רבה באירוע שמיועד להביע את הערכת הכנסת לכל העוסקים בצח"י.לחצו כאן להזמנה ובתוכה קישור להרשמה לאירוע ההוקרה