מרכז המועצות האזוריות הגיש התנגדות לוותמ"ל קרית אתא דרום


מרכז המועצות האזוריות הגיש התנגדות לוותמ"ל קרית אתא דרום, אשר מיועדת להפקיע שטחים נרחבים מהשטחים החקלאיים של קיבוצי מועצת זבולון - אושה, גני יוחנן וכפר המכבי. במסגרת ההתנגדות כלל מרכז המועצות התייחסות להצעת המועצה האזורית זבולון לחלופת תכנון, אשר מצמצמת את הפגיעה.מרכז המועצות האזוריות הוזמן להציג את התנגדותו במהלך ינואר מול חוקר ההתנגדויות של הוותמ"ל.לחצו כאן לכלל מסמכי התכניות באתר מנהל התכנוןמכתב ההתנגדות של מרכז המועצות האזוריות