עמדת מרכז המועצות האזוריות בנוגע להכרזה על שטחי מועצה אזורית מגידו


עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית לב השרון שלח מכתב עמדה לשרי קבינט הדיור בנוגע להכרזה על שטחי מועצה אזורית מגידו.במכתב נכתב: "מרכז המועצות האזוריות מתנגד עקרונית להכרזות על מתחמים חדשים ולעצם ההכרזה על מתחם זה בעיקר השטחים החקלאיים של אליקים. אנו מבקשים לעצור את מהלך ההכרזה על המתחם בקבינט הדיור ולא לקדם אותו למסלול הוותמ"ל, לפני שתיערך בחינה עמוקה של משמעות ההכרזה ונחיצותה, לאור מצב תכניות הוותמ"ל במתחמים שהוכרזו עד כה ובמיוחד לפנימיצוי הדיונים בין ראש המועצה האזורית מגידו למשרד השיכון ולעיריית יקנעם עלית".לחצו כאן לקריאת המכתב