האם משרד האוצר יעביר לתקציב המדינה כספים מקרן הניקיון?


משרד האוצר מעוניין להעביר לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים מקרן הניקיון, שנועדה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות הסביבה ובכלל זה שמירה על הניקיון.משרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות מתנגדים למהלך. מדובר ב-500 מיליון ₪ שהצטברו בקרן הניקיון שמתוכננים לעבור לתקציב המדינה בשנה הבאה. מדובר ב-50% מהכספים שהצטברו בקרן. לפי בקשת משרד האוצר, החל משנת 2020 יוגבל הסכום שיועבר מקרן הניקיון ל-500 מיליון שקלים בשנה, אולם במשרד להגנת הסביבה וברשויות המקומיות חוששים שהכספים לא יוחזרו אליהם.מטרת הקרן היא לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות הסביבה, ביניהם: שמירה על הניקיון, מניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, מיחזור, הגנה על הסביבה החופית ועוד.כנסו לכתבה בנושא ב-ynet, בתאריך 9.1.18