נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם


משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת. מטרות אלו הנן חלק אינטגראלי מתוכנית "הדור הבא לחקלאות" המקודמת על ידי הממשלה, ושבמסגרתה נחתם ביום 18.9.17 הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות המייעדת (בין היתר) תקציב תלת-שנתי בגובה 45 מיליון ₪ לשנים 2018-2019, לצורך מימון השקעות ב"מיכון חדשני, טכנולוגיה חדשה ומיכון חוסך כוח אדם".על בסיס הסכם זה, נעשתה עבודת מטה על ידי הגורמים המקצועיים במשרד בשיתוף עם אנשי האוצר, לטובת גיבוש הקריטריונים לתמיכה כאמור, ומכאן נוהל זה שלפננו.מטרת נוהל זה לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם. עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת", אלו למעשה שרותי מידע הכוללים: צילומי לוויין מפוענחים, צילומי רחפנים מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח.עוד נמצא לנכון לסייע במיכון התומך בממשקי שימור קרקע. מיכון זה כולל בעיקר טכנולוגיות שפותחו ב- 5 השנים האחרונות ושייכים לנוהל תמיכה זה.ניתן להגיש בקשה עד ליום 29.11.18! לאחר מכן תיסגר מערכת המחשב לקליטת בקשות ותפתח מחדש בשנת 2019 בהתאם ליתרת התקציב שתישאר לנושא זה.לחצו כאן לקריאת הנוהל המלא