יום לציון מוכנות והיערכות העורף הישראלי - 16.1.18


ביום שלישי, 16.1.18, התקיים בכנסת יום לציון מוכנות והיערכות העורף הישראלי, במסגרתו התקיימו ישיבות בוועדות השונות, התקיים אירוע הצדעה למתנדבי הצח"י ולבסוף התקיימה ישיבת מליאה. לכנסת הגיעו למעלה מ-200 נציגי המועצות והיישובים.באירוע ההצדעה העלו הדוברים על נס את ערך ההתנדבות. בין הדוברים היו: יו"ר הכנסת - ח"כ אדלשטיין, ח"כ פרץ, ח"כ ילין, ח"כ הרצוג, מפקד פקע"ר וראש רח"ל.בדיוני הוועדות עסקו בפערי המיגון, מוכנות הרשויות לחירום ועוד.אלון שוסטר - ראש מועצה אזורית שער הנגב בירך בשם ראשי המועצות והדגיש, בין היתר, את חלקן המשמעותי של נשים בצוותי החוסן היישוביים.[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.46.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.45-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.45.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.43.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.42.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.40.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.39.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.37.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.36.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-16-at-12.22.34.jpeg|"]