נקודת ח"ן: קול קורא למחקרים חדשים


קרן נקודת חן פרסמה קול קורא לתמיכה במחקרים ובמיזמים יישומיים לקידום ממשקים חקלאיים משמרי סביבה בישראל (אגרו-אקולוגיה), תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום.הקול הקורא מתאים לפרויקטים מועצתיים ואזוריים הקשורים במיזמים של חקלאות תומכת סביבה וחיזוק הקשר בין חקלאות וקהילה.לחצו כאן לפרטים והגשת הצעות