הצטרפו לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה


משרד החקלאות פונה שוב למגדלי הירקות, הפירות ופרי ההדר לשימוש בתו "מיוצר בישראל".מספר הנרשמים הנוכחי אינו מאפשר לצאת בקמפיין - לשם הצלחת המהלך אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלכם. קראו בבקשה את החוזר המצורף והצטרפו אלינו.

לפרטים נוספים:עדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי