הסדרת הטיפול בהקמה, שימור והצטיידות של צח"י


נושא הצח"י בישובים במועצות האזוריות מהווה מרכיב חשוב בהיערכות להתמודדות עם מצבי חירום. למאמץ הקמת ושימור הצח"י נרתמו משרד הביטחון, הן רח"ל והן היחידה להתיישבות, ופיקוד העורף.לאחרונה סוכמו הכללים להסדרת תחומי האחריות להקמה, שימור וציוד לצח"י. לנוחיותכם, מצורף מסמך המפרט את ההסדרה שסוכמה בנושא בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הביטחון (רח"ל והיחידה להתיישבות), פקע"ר ומרכז המועצות:הסדרת הטיפול בהקמה, שימור וציוד לצח"י