התייעלות אנרגטית- מעבר לתאורת לד


אם אתם עוסקים בסוגיה: האם כדאי להחליף תאורת חוץ בתאורת לד - כדאי לכם לדעת!עלויות תאורת החוץ והשבילים הנן בדרך כלל 40%-60% מכלל הוצאות החשמל של היישובים, ובמעבר לתאורת לד ניתן לחסוך 60% מעלויות אלו ואף מעבר לכך.המדינה רואה בפעילות זו יעד לאומי ומקצה משאבים באמצעות קולות קוראים. על פי רוב, ליישוב בודד קיים קושי לגשת לקול קורא, משלוש סיבות עיקריות:
  1. קיים קושי בגיוס משאבים לביצוע הפרויקט, אין יתרון לגודל.
  2. היקף הפרויקט לא תמיד עובר את תנאי הסף של הקול קורא.
  3. קיים קושי ממשי בפיקוח וניהול הפרויקט היוצר מתחים ותחושת כישלון.
מועצות אזוריות לא ניגשות לקולות קוראים בתחום זה מאחר והוצאות החשמל הן של היישובים ולא של המועצה, למרות שהמועצה מממנת במימון עקיף.על מנת להתגבר על קשיים אלו ולאפשר למועצות להגיש בשם היישובים, פנינו למשרד התשתיות והם יתאימו את הקולות קוראים הבאים (הקול קורא הקרוב יצא בפברואר 18) למבנה הדו רובדי של מועצות ויישובים, ויאפשרו למועצה להגיש בקשה למימון של החלפת תאורה ביישובים ובלבד שאת הפרויקט תבצע מולם המועצה ולא היישובים.על מנת להיות מוכנים בזמן, וגם כדי לאפשר בנייה וביצוע של פרויקט כלל מועצתי או אפילו כזה של כמה מועצות, אנו ממליצים למועצות לבצע סקר תאורה ראשוני ובסיסי ביישובים המעוניינים להצטרף לפרויקט, עוד טרם פרסום הקול קורא. איסוף המידע הבסיסי יאפשר הגשה מידית לקול קורא עם פרסומו מחד וישמש כבסיס למועצה לתכנון פרויקט כולל.למידע נוסף תוכלו לפנות לרוני סגולי יועץ אנרגיה מטעם מרכז המועצות האזוריות- 054-6466264.