הנחיות סביבתיות למחנות ארעיים לרישיון עסק מגידו


פגשתם פעם מחנה קיץ של צופים, או סתם אירוע בשטח הפתוח, שיצר תאורה מזיקה, רמקולים מחרישי אוזניים, פסולת וכד'?מחנות ארעיים הפועלים בשטחים הפתוחים הם גורם שלעיתים קרובות נמצא "מתחת לראדאר" של הרגולציה הסביבתית, ולכן משפיעים לרעה על איכות החיים, בריאות הציבור ותפקוד הרשויות.במסגרת פרויקט משותף להטמעת שיקולים אקולוגיים בפעילות המרחב הביוספרי מגידו, הוכן ע"י רועי פדרמן מסמך הנחיות לפעילות מחנות ארעיים. מסמך זה הוטמע כנספח מחייב ברישיון העסק המונפק מטעם המועצה האזורית.זהו תוצר ראשון של הפרויקט המבוצע בשת"פ של המועצה האזורית מגידו, החברה להגנת הטבע ומרכז המועצות האזוריות. הפרויקט ממשיך ובקרוב נעדכן על תוצרים נוספים.מוזמנים להיעזר במסמך זה על מנת להטמיע שיקולים אקולוגיים בפעילות ארעית מסוג זה: הנחיות סביבתיות למחנות ארעיים לרישיון עסק מגידו