"כלים ותכנון איכותי לבנייה מתקדמת של מבני ציבור ושטחי ציבור במרחב הכפרי"- סדרת השתלמויות של מרכז המועצות


מרכז המועצות בשיתוף SID - המרכז לבנייה מתקדמת וירוקה מזמינים אתכם לסדרה של השתלמויות למקבלי החלטות במועצות האזוריות בנושא: "כלים ותכנון איכותי לבנייה מתקדמת של מבני ציבור ושטחי ציבור במרחב הכפרי".המפגשים יעסקו בסוגיות של מבני ציבור ושטחים פתוחים שהם נוחים לשימוש, חסכוניים בצריכת משאבים ועמידים לשנים רבות. המשתתפים יכירו כלים מעשיים לתכנון, טכנולוגיות בנייה חדשניות, אופנים לחישוב עלויות מול תועלות והחזר ההשקעה, ומתוך כך קבלת החלטות נכונות בבנייה חדשה ובשדרוג מבנים קיימים.בסיום הסדרה יהיו בידי הבוגרים כל הכלים לתכנון איכותי ובנייה מתקדמת של מבני ושטחי ציבור במרחב הכפרי.הסדרה בנויה מארבעה מפגשים:מפגש 1- 20.2.18 - גישות עדכניות לבנייה איכותית (בדגש על מבני ציבור וחינוך)מפגש 2- 20.3.18 - סביבה בריאה בדגש על מבני חינוךמפגש 3- 10.4.18 - תאורה (מבנים ורחוב)מפגש 4- 22.5.18 - תכנון מבני ציבור ויחסי רחוב ומבנה (כולל שטחים פתוחים)לחצו כאן לפרוט כולל של הסדנאותב-20.2.18 תתקיים השתלמות בנושא: גישות עדכניות לבנייה איכותית (בדגש על מבני ציבור וחינוך).מפגש זה יעסוק בשילוב טכנולוגיות עדכניות בבנייה מתקדמת, השגת יעדים של חיסכון ושיפור עלות תועלת, הטמעת גישה מערכתית וירוקה בעת בנייה חדשה, וכן בעת שיקום ושיפוץ מבנים קיימים המאפשרת הפחתה משמעותית בצריכת משאבים ושיפור איכות החיים.המפגש יתקיים ב-SID-CENTER המרכז לבנייה מתקדמת וירוקה, א.ת תנובות.תוכנית מפגש ראשון - 20.2.18