חידוש הועדה לסביבה וקיימות


אנחנו מזמינים אתכם ראשי מועצות וסגנים, מנכ"לים, גזברים, מנהלי איכות סביבה להגיש מועמדות!פרסום חידוש הוועדה לסביבה וקיימות מ.מ.א