נשות מועצה אזורית חוף השרון ממשיכות להשפיע!


מועצה אזורית חוף השרון ממשיכה לעודד נשים לקחת חלק במנהיגות היישוב ובמועצה האזורית!נשות המועצה, מוזמנות להרצאה שניה עבורכם במסגרת מפגשים "סביב שולחן":