זימון למפגש רשויות מפרידות אורגני מועצה אזורית הגליל העליון