אמות מידה בעניין אשפה עודפת ‎


משרד הפנים פרסם את אמות המידה המלאות, כולל פרמטר C, לאשפה עודפת.לחצו כאן למידע המלא