החלטת מרכז המועצות האזוריות מאבק בחוק ההסדרים והתקציב, 10/8/16


בישיבתה ביום רביעי, 10/8/2016, החליטה הנהלת מרכז המועצות האזוריות לצאת למאבק משותף עם השלטון המקומי ופורום ה- 15 כנגד הגזירות והקיצוצים הדרקוניים, שמתכנן האוצר כנגד הרשויות המקומיות בכלל והמגזר הכפרי בפרט בחוק התקציב וחוק ההסדרים, אשר יפגעו אנושות ביכולתן לתת שירותים ויכבידו את נטל התשלומים, שהאזרחים יצטרכו לממן מכיסם עבור שירותים מוניציפליים וחינוכיים.החלטת מרכז המועצות האזוריות מאבק בחוק ההסדרים והתקציב 10 08 16