רקע אקולוגי לתכנון כוללני במועצות האזוריות


לאור כוונת מנהל התכנון להוביל ולבצע בשנים הקרובות תכניות כוללניות של כלל המועצות האזוריות - פורסם מסמך עמדה המשותף למרכז המועצות האזוריות ולמספר גופים ירוקים והמשרד להגנת הסביבה. המסמך מציע מספר קווי פעולה, שנועדו לתרום לתכנון שטחים פתוחים משולב ורב תפקודי במרחב המועצות האזוריות כדלהלן:
  1. הרחבת מטרות התוכנית כך שיכללו הבטחת הגנה מיטבית על שטחים פתוחים טבעיים, מיוערים וחקלאיים, תוך שמירת מסדרונות אקולוגים, ערכי טבע ונוף והמגוון הביולוגי בכללו.
  2. הכנת הנחיות לתכנית בראייה אקולוגית, הנחיות אשר מצד אחד ישמרו את השטחים הפתוחים הערכיים ומהצד השני יעודדו פיתוח בר קיימא של יישובים קיימים.
  3. הפקדת מלאכת התכנון במועצות האזוריות בידי צוות רב תחומי ומאוזן, בעל ניסיון ויכולות בתכנון מרחב כפרי ושטחים פתוחים, שיכלול אקולוג מנוסה בעל ראייה מרחבית, שילווה את התהליך לכל אורכו - ממיפוי המצב הקיים דרך תהליך תכנון משתף ואינטגרטיבי ועד לגיבוש התוכנית על כל מרכיביה ואישורה במוסדות התכנון.
  4. הכנת רקע אקולוגי לתכנון כוללני. עבודה על פי מתווה מסודר רחב ומקצועי, גיבוש חלופות ובחינתן, ולבסוף בחירת חלופה ועיבוד אמצעים למימושה. לאור זאת, מומלץ לאסוף מידע ולעבדו לפני ובמהלך תהליך התכנון. לכן, יש חשיבות להרחבה שיטתית של בסיס הידע המשמש את היועצים האקולוגיים - שכבות מידע בוטני וזואולוגי מעובדות, מפות ערכיות נושאיות ומשולבות וניתוחים מרחביים בקנה מידה שונים.
  5. הקמת צוות מקצועי ארצי רב תחומי שילווה ויתמוך בפיתוח שפת תכנון מתאימה לצורכי המרחב הכפרי, בבנייה והטמעה של רקע וכלים נדרשים לתכנון, בתחום האקולוגי ובתחומים נוספים. זאת בראייה ארצית רחבה, המתחייבת מהאחריות העצומה בתכנון משאב הקרקע, שנמצא בישראל במחסור חמור.
  6. הטמעה יזומה של ידע וכלי תכנון וניהול במגזר הכפרי, שפותחו במסגרות שונות כמו מרכז המועצות האזוריות, מוסדות תכנון וארגוני סביבה.
לחצו כאן לקריאת נייר העמדה המלא