מפגש ראשון מסוגו של פורום מנהלי/ות הגיל הרך במועצות האזוריות


ב-5.3 התקיים לראשונה מפגש של פורום מנהלי/ות הגיל הרך במועצות האזוריות עם אגף החינוך בתק"צ ובעלי התפקידים הבכירים באגף למעונות יום במשרד הכלכלה. המפגש הוקדש לנושא מעונות היום ונכחו בו נציגי אגף מעונות יום: אמיר מדינה - ראש האגף, חגי פורגס - מנהל מטה, מיכל כרמל - ממונה תכניות הכשרה וסוהיר שקור - מנהלת תחום רישוי ואכיפה.פורום הגיל הרך קם בשיתוף פעולה של מרכז המועצות האזוריות עם הגיל הרך בתנועה הקיבוצית, ונבע מהצורך של המנהלים בשטח לפעול כקבוצת למידה, תמיכה והנעת תהליכים עבור המרחב הכפרי.מטרת האגף למעונות יום: פיקוח על שלומם, בטיחות והתפתחותם התקינה של התינוקות והפעוטות בגילאי לידה עד 3 במסגרות מוכרות, תוך הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה חינוכית - טיפולית מותאמת ועידוד אימהות להשתלב בשוק העבודה.אמיר מדינה הציג את האגף על תחומיו השונים, היקפי מסגרות הילדים, תחום הבינוי, קולות קוראים תקציבים ועוד. בין הנתונים שהציג:
 • במעון סטנדרטי ישנן 2.5 כיתות מעון.
 • רוב תקציב האגף הולך לסיבסוד הילדים.
 • בינוי:תקציב הבינוי מנוצל בצורה מיטבית. ישנה בנייה של 100 מעונות כל שנה בשנתיים האחרונות.בעבר מנגנון הבינוי עבד לפי שיטת 'כל הקודם זוכה', אבל משנת 2019 יופעל מנגנון חכם יותר, שיתחשב בצרכים, ביכולות ביצוע, במחיר למשתכן וכו'.
 • שיפוץ:חשוב להקפיד על הסמנטיקה: אגף מעונות יום לא משפץ, הוא מסב מבנים ללא סמל מעון למעון תקני עם סמל. העדיפות היא להרחיב את ההיצע ולא לשפץ את הקיים.הסטנדרט של אגף מעונות יום איננו תואם את הסטנדרט של המועצות האיזוריות, אולם המטרה היא כי בשנים 2020-2025 הסטנדרט של המדינה כולה יהיה דומה לסטנדרט של המועצות האזוריות.
 • רישום:
 • פיקוח:התפלגות הילדים במדינה היא כדלקמן: 1/4 במסגרות מפוקחות מדינה, 1/2 מסגרות פרטיות, 1/4 מהילדים מגילאי לידה עד 3 נמצאים במסגרת לא ידועה.
 • רישוי:מדיניות האגף היא להגיע להפרדה בין מתן רישוי ובין פיקוח, להפריד בין התחומים המקצועיים השונים. הרצון הוא לקצר תהליכים, להנגיש את בעלי המקצוע מטעם האגף (כגון: אדריכלים) ולהעביר את האחריות לכל ענייני התפעול היומיומיים לרשויות.
 • הסרת חסמים:1. תנאים לקבלת סמל זמני:* הכשרת המטפלות* הכשרת מנהלות* הצגת אישור תברואן* אישורים עם תוקף מוגבל* תיקון ליקויים שאינם מהווים סכנה לשלומם של הילדים2. העברת סמל מארגון לארגון:* העברה מארגון לארגון* התאמה תכנונית לפרוגרמה - לא נדרשת* הצגת אישור תברואן או אישור משרד הבריאות* הצגת אישור כבאות והצלה או אישור תקינות מע כיבוי אש וגלאי עשן
 • הסכמים:כיום המשרד שואף למצב בו לא יהיו יותר הסכמים. התקשרות תתקיים על בסיס של רישוי, כאשר ישנם תנאים לרישוי וצריך לעמוד בהם. לאילו שאינם עומדים בתנאים – ילקח הרישוי.
 • ביטוח:חבות מעבידים וצד ג' - ישנם ארגונים שמצליחים ליצר את הביטוחים מאוגוסט עד אוגוסט, אולם באגף מבינים שזה קושי ונעשים צעדים על מנת להגיע אל המטרה: להפסיק לחתום כל שנה מחדש על ההסכמים.
 • חינוך וטיפול:לפני שנתיים החל תהליך יסודי ורחב ששותפים לו: אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העיברית ואוניברסיטת בר אילן. הפיקוח היום משתמש בכלים למדידה של ה- well being של הילד.העוגנים של החינוך והטיפול הם הפיקוח וההדרכה. הפיקוח מודד מה יש, מה אין ומה צריך לשפר, ותהליך השיפור הוא באחריותה של המדריכה החינוכית. מושם דגש רב על פרופיל המדריכה החינוכית. אחד התנאים לקבלת סמל מעון הוא מדריכה חינוכית על פי הפרופיל של האגף וקבלת אישור של האגף על המדריכה."מסגרות תחילה" - הטמעת סטנדרט של מסגרת חינוכית טיפולית איכותית. פיילוט של התוכנית כבר החל בשטח. מודל ההדרכה אומץ על ידי האגף ושולחן הדרכה החדש של התנועה הקיבוצית לומד את התכנית ומכשיר עצמו לקבל את האישור של האגף להדרכה במסגרתו. חלק מן הסטנדרט הלאומי של מסגרות תחילה הוא שחייבת להיות הדרכה על הדרכה – לכל מדריכה יש הדרכה.
 • מטפלות:לצערנו, מטפלות שהוכשרו זלגו לגנים (חוק חינוך חובה מגיל 3) ובאגף עושים מאמצים כבירים לגייס מטפלות ולשמר אותן.היום עובדים על פיתוח מסולי הכשרה ויצירת מסלולי קידום בתוך מעונות היום.
שאלות ותשובות:
 • מי יממן את הכשרת המטפלות?אנו מחפשים שותפים לעניין אגף מעונות יום ביחד עם אגף הכשרה מקצועית. אני עושה לילות כימים להכשיר את כוח האדם. אנו עושים כל מה שאפשר על מנת לתקצב קורסים מטפלות מחנכות סוג 1, סוג 2, מובילות כיתה, קורס ניהול ומדריכות בפועל. הקורסים מתקיימים במרכזי הכשרה של האגף. נכון להיום ניתן ללמוד בישובים שונים. בעתיד הקרוב יפתחו קורסים שמתוקצבים במלואם, בפריסה ארצית, במרחק של עד 20 דקות נסיעה מכל יישוב.
 • האם ניתן להתאים את הקורס לגישה הקיבוצית (נושא הגשת החומרים)?סילבוסים של סוג 1 וסוג 2 יעברו התאמה על פי מסגרות תחילה. אנו נתייחס לסטנדרט של הידע.כיום נעשית בשטח עבודה מאוד עמוקה והעצמה אישית של המדריכות הפדגוגיות.ברשת הגן הקיבוצי מנסים למצוא את הדרך ונעשית חשיבה על קורסים שיתנו ביטוי לגישת החינוך הקיבוצי.
 • מה עושים עם גננות שמעוניינות לעבוד במעונות, השכלתן אינה מוכרת על ידי אגף למעונות יום ונדרש מהן ללמוד מטפלות סוג?נעשה ניסיון לשנות פרדיגמות שנטעמו לאורך שנים.
 • במועצה שלי היישובים בחרו לעבוד עם מדריכות וותיקות ומקצועיות שעובדות בזכות עצמן. האם הדבר מקובל על האגף?אפשר לבחור כל מדריכה העומדת בפרופיל המדריכה של אגף מעונות יום. מעבר לעמידה בסטנדרטים המדריכה צריכה לקבל אישור של אגף מעונות היום.
לסיכום:הנוכחים ברכו על השיח ושיתופי הפעולה שנוצר בתקווה שהוא יבטיח את רווחתם של הילדים ואת הטיפול המיטבי.מוסכם על כולם שאין לפגוע במטפלות, שהתקינה הקיימת היום במרחב הכפרי היא השאיפה של האגף למעונות יום ואף להטיב אותה.עלה חשש גדול מצד מנהלות מחלקות הגיל הרך במועצות לגבי תהליך הרישום העתידי של הילדים למעונות היום שעל פי התכנית תהיה ישירות לאגף, וכן עלה קושי משמעותי בחלוקת הכספים שמועברים להעלאת שכר המטפלות, בגלל היחס הגבוה של מבוגר - ילד במעונות היום שלנו ואי היכולת לעמוד בזה.הוחלט שתתקיים פגישה נוספת בין נציגי אגף מעונות היום ובין התנועה הקיבוצית בניסיון למצוא מענה ופתרונות לסוגיות הללו.