טיוטת נוהלי תכנית פיתוח הכפר לשנים 2018 - 2019 להערות הציבור


משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את טיוטת נוהלי תכנית פיתוח הכפר לשנים 2018 - 2019 להערות הציבור.כל המעוניין להעיר על טיוטות הנהלים מוזמן לעשות זאת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]  עד לתאריך 28.3.2018.