יום עיון קצר ולעניין- מחקרים במועצות האזוריות


ביום שלישי ה- 6 למרץ נערך במועצה האזורית דרום השרון יום עיון על מחקרים שנערכו בשנתיים האחרונות ביוזמת מרכז המועצות האזוריות ובמימון מפעל הפיס וקרן נקודת ח"ן.אנו מקווים כי המחקרים יביאו לכם תועלת בקביעת מדיניות.לנוחיותכם מצורפות המצגות והמחקרים:ד"ר לירון אמדור - תכנון שטחים פתוחים למיקסום תועלות מקומיות: טיפוח השטחים הפתוחים ותרומתם לכלכלה המקומית במועצות אזוריותד"ר דני חמיאל - תוצאות מחקר אשכול גולן 2016/2017פרופ' דבורה שמואלי - שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות, צורות ומבנים חדשיםפרופ' דבורה שמואלי - שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות, צורות ומבנים חדשים - דו"ח מחקרפרופ' ניר בקר - ניתוח עלות – תועלת של הכרזה על המרחב הביוספרי מגידופרופ' ניר בקר - ניתוח עלות - תועלת ציבורי ופרטי של הכרזה על מרחב ביוספרי מגידו פרופ' דניאל פלזנשטיין - ניתוח חוסנן של מועצות אזוריות במצבי חירוםפרופ' דניאל פלזנשטיין - ניתוח חוסנן של המועצות האזוריות במצבי חירום - תקציר מסכם