השתלמות בנושא "שיטות ליישום במחטאי קרקע"


החשיפה לתכשירים מחטאי קרקע כרוכה בסיכונים שונים. על מנת לצמצם את הסיכונים בשימושים החקלאיים, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקיים לציבור הרחב השתלמות בנושא "שיטות לביצוע טיפולים במחטאי קרקע" בהובלת יחידת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.

ההשתלמות, הצפויה להתקיים ב-22/5 ומיועדת לציבור הרחב בדגש על מיישמים בחיטוי קרקע, נעמוד על הסיכונים הכרוכים בשימוש בתכשירים מחטאי קרקע ותינתן הדרכה ליישום מחטאי הקרקע בשטחים פתוחים ובחממות. להרשמה - כנסו

לפרטים נוספים אודות ההשתלמות - לחצו כאן