מהו תב"ע? מה זה היטל השבחה? הסבר מקצועי למונחים הנפוצים כל כך


מה זה תב"ע?תב"ע אילו ראשי תיבות של "תוכנית בניין עיר". הכוונה למסמך בעל תוקף חוקי, שמטרתו להגדיר ולהסדיר ייעודים, שימושים וזכויות בנייה בקרקע מסוימת.להסבר המלא ב דה מרקר - לחצו כאןמהו היטל השבחה וכיצד נקבע שיעורו?היטל השבחה הוא תשלום המוטל מכוח חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, ונובע מעליית שוויים של המקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.להסבר מלא בדה מרקר - לחצו כאן