קול קורא לסיוע במימון פרויקטים בשטחים פתוחים


הקרן לשטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל פרסמה קול קורא לשנת 2018 - סיוע במימון פרויקטים בשטחים פתוחים.תחומי הפעילות העיקריים הממומנים על ידי הקרן:
  • שיקום/ שימור/ פיתוח של פרויקטים לתועלת הציבור וכן פיתוח/ שימור בשטחים פתוחים, ובכללם בשטחי פארקים גדולים ואזורי נופש מטרופולינים.
  • שימור וטיפוח אזורי נחל וסביבתו, לרבות טיפול בהשבת "מים לטבע", נופש בחיק הטבע, הנגשה ושבילים, טיפול בפסולת ומטרדים סביבתיים אחרים.
  • רכישת זכויות במקרקעין לצורכי שימור ושמורות-טבע, שימור/ שיקום מגוון ביולוגי, יצירת רצפים, הוברת שטחים חקלאיים, פיצוי לחקלאים למימוש מטרות הקרן וסיוע למחזיקים בשטחים הפתוחים באתרי מורשת והנצחה מבנים היסטוריים בתחומם.
  • שיקום ומבצעי ניקיון בשטחים פתוחים, טיפוח של שטחים פתוחים מופרים, פינוי פסולת ומטרדים נוספים, הנגשת וניקוי חופים, מניעה וטיפול במינים פולשים (צומח וחי) ממשק שמורות ויערות, השתתפות בשיקום מטמנות "פיראטיות".
  • תגבור הפיקוח השמירה והבקרה על השטחים הפתוחים, שטחי מרעה ובתה, שטחים גליליים, השתתפות בתחזוקת פרויקטים שבוצעו על ידי הקרן.
  • איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, השתתפות בסקרים, ניטור ומחקר.
  • תכנון.
למידע נוסף ומסמכים להגשה נא ללחוץ כאן