פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 23.3.16


הנושאים בהם דנה הועדה:
  1. עדכון מהנושאים ששר הפנים הציג בכנס ראשי המועצות
  2. אפשרויות ורעיונות למדד חוסן רשותי
  3. עדכון על מדד חברתי-כלכלי
  4. שיחה על ועדות חלוקת הכנסות
פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 23.3.16