בתי הספר של החופש הגדול ופעילות קיץ לילדים ונוער


כבכל שנה משרד החינוך נערך להפעלת תכניות הקיץ:א. "בתי הספר של החופש הגדול" – לכיתות א'-ג' במהלך חודש יולי.ב. "קיץ אחר לילדים ולנוער" – מגוון תכניות ופעילויות במהלך הקיץ.מטרת התכניות לספק לילדים ולבני נוער תרבות פנאי משמעותית וערכית בחופשה ולחזק את מוגנותם. התכניות מופעלות על ידי צוותים חינוכיים, שומרות על רצף חינוכי ומעצימות את הקשר עם מבוגר משמעותי.לפניכם המכתב ששלחו שמואל אבואב - מנכ"ל משרד החינוך ושלמה דולברג - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי עם כל הפרטים:תוכניות הקיץ של משרד החינוך