עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים מועדפים לדיור שיעלו לאישור הקבינט ב-07.05.18‎


לקראת הדיון בקבינט בנושא מתחמים מועדפים לדיור, הוציא מרכז המועצות האזוריות מכתב עמדה, המציג בפני חברי קבינט הדיור את התנגדותו לחלק מן ההכרזות המיועדות לעלות לדיון ומציג בפניהם את נקודות הכשל המרכזיות במתחמים אלו.לחצו כאן לקריאת המכתב המלא