מדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת עירונית


משרד להגנת הסביבה חשף את המדיניות החדשה לטיפול בפסולת עירונית.לפרטים על האירוע וכניסה לקולות הקוראים לחצו כאן.ח"כ זאב אלקין - השר להגנת הסביבה: "אנחנו לא רק מציגים אסטרטגיה לניהול הפסולת לשנת 2030 אלא גם צעדים משמעותיים ליישום. שוק הפסולת ישתנה בשלוש השנים הקרובות כאשר יוקמו מתקני מיון מתקדמים ותופסק ההטמנה הישירה של פסולת ללא מיחזור ומיון. כל זה, לצד תכנון של מתקני השבת אנרגיה והמשך פריסת תשתית מיחזור נגישה בבתים. זו מהפכה לאזרח, לרשויות ולסביבה".