משרד הבינוי והשיכון מעודד בניית יחידות דיור במגר הכפרי


מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה תוכנית של משרד הבינוי והשיכון לעידוד בניית יחידות דיור במגזר הכפרי. על פי התוכנית, מושבים וקיבוצים ברחבי הארץ שישווקו יחידות דיור חדשות, יקבלו מענקים כספיים עבור פיתוח תשתיות והקמה או שיפוץ/שדרוג מוסדות ציבור.גובה המענק עבור כל יישוב ייקבע על פי מספר יחידות הדיור שישווקו, בחישוב ממוצע של 25 אלף ₪ ליחידת דיור אחת. הוראת שעה שהתקבלה כעת, מורה כי יישוב שישווק לפחות 40 יחידות דיור או 20 יחידות דיור ביישובי קו עימות ב-3 השנים הקרובות, יקבל את המענק המוצע.לחצו כאן לכתבה המלאה בוואלה, 7.5.18