תזכיר חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס' 8), התשע"ח


משרד החקלאות פרסם תזכיר חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות.בין היתר, מבקש החוק לערוך רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות על מנת ליצור הקבלה ושוויון בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות ומבקש לתת מענה לקשיים משפטיים מהותיים העולים מאופן יישומו בשניםהאחרונות על ידי משרדי האוצר והחקלאות.לעיון בתזכיר החוק - לחץ כאן