עידכון בנושא העיסוק בפשיעה במרחב הכפרי


הפשיעה החקלאית היא נושא שמעסיק מאוד את החקלאים והמועצות האזוריות. נעשות מגוון רחב של פעולות בניסיון למגר את התופעה."להערכתי אנחנו נמצאים בשעת רצון שבה יש סיכוי להגיע להישגים בטיפול בסוגיה הכואבת של הפשיעה במרחב הכפרי ולכן ממליץ כי כל מי שיכול להפעיל את השפעתו הפוליטית, ובדגש על רוה"מ, יעשה זאת. ממליץ כי הבסיס להמלצות יהיה המסמך שהפצנו לחברי הכנסת", כך כותב אורי בן יהודה - ראש תחום ביטחון וחירום במרכז המועצות האזוריות במסמך שנשלח לראשי מרכז המועצות האזוריות.מצורפים שני מסמכים לעיונכם ושימושכם:עידכון בנוגע לטיפול מרכז המועצות האזוריות בנושא הפשיעה החקלאיתהמלצות להתמודדות עם הפשיעה החקלאית - נשלח לחברי הכנסת במאי 2018