היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות


מחלקת המחקר של הכנסת פרסמה את דו"ח ההיערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות.בדו"ח נכתב, בין היתר: "לצורך יישום מיטבי של החוק, נדרשת פעילות מקיפה יותר של משרד הפנים מול הרשויות המקומיות והגורמים הרלוונטיים האחרים המפעילים קייטנות ציבוריות; זאת, הן בכל הנוגע למתן ההבהרות הנדרשות ליישום החוק, והן בכל הנוגע לפיקוח על היישום שלו".לחצו כאן לקריאת הדו"ח המלא