עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים להכרזה בקבינט הדיור - 7.5.18


ב- 7.5.18 התקיימה ישיבת וועדת שרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור. לקראת הישיבה שלח עמיר ריטוב - ראש מועצה אזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות לחברי הקבינט את עמדת מרכז המועצות האזוריות.העתירה מתייחסת לארבעה מתחמים אשר נידונו בוועדה: מגידו, חדרה, סכנין ורחובות."מדיניות התכנון הארצית מכירה בחשיבות השמירה על שטחים פתוחים ופנויים מבניה, חשיבות זו עולה כשמדובר בשטחי חקלאות, אשר נועדו להבטיח קיום בר-קיימא לדורות הבאים. יש לתת העדפה ברורה לתוספת בינוי בדרך של התחדשות עירונית ועיבוי בערים חלף ניצול שטחים פתוחים ותוך שמירה על האופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית.אנו מתנגדים לעצם ההכרזות על מתחמים חדשים כאשר אלו פוגעים בצורה קשה ובלתי הפיכה בחקלאות ובהתיישבות הכפרית, וניכר שיש מקום לבחינה עמוקה של אופן ההכרזות, משמעותן ונחיצותן, לאור המלאי העצום של יחידות הדיור הקיים במדינה, כולל תכניות הותמ"ל במתחמים שהוכרזו עד כה".לחצו כאן לקריאת פרוטוקול ישיבת וועדת שרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור מיום 7.5.2018לחצו כאן לקריאת עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים להכרזה בקבינטמכתבי עמדה של המועצות האזוריות:מכתב עמדה מטעם מועצה אזורית מנשהמכתב עמדה מטעם מועצה אזורית משגבמכתב עמדה מטעם מועצה אזורית ברנר