דיון על שינוי גבולות קרית אתא על חשבון שטחים נרחבים של מועצה אזורית זבולון


ב- 13.5.18 נערך דיון על שינוי גבולות קרית אתא על חשבון שטחים נרחבים של מועצה אזורית זבולון המיועדים לתכנית הגדולה ביותר של הותמ"ל מאז הקמתה. נציגות מרכז המועצות האזוריות, מילכה כרמל - ראש תחום תכנון וקרקעות ונעה שבדרון - רכזת פרויקט הותמ"ל, הציגו בפני הוועדה הגיאוגרפית חיפה בראשותו של עמרם קלעג'י מקבץ נתונים מדאיג על הפגיעה העתידית בשטחי החקלאות והשטחים הפתוחים במרחב חיפה. בנוסף, הן הציגו נתונים על קצב הגידול בקריות בכלל ובקרית אתא, המראים כי העברת השטחים בשלב זה הינה מוקדמת ואינה נחוצה.בדיון דיברו גם נציג החברה להגנת הטבע, אשר תמך בעמדת מרכז המועצות האזוריות לשמירה על השטחים הפתוחים וצמצום הפרבור של קרית אתא, ומשה דוידוביץ - סגן ראש המועצה מטה אשר, שציין את הפגיעה בשטחי המועצה וחוסר התאום בין הרשויות.דב ישורון - ראש המועצה האזורית זבולון אמר לסיכום הדיון, כי יש הסכם חתום עם ראש עיריית קרית אתא ששטחים אלו לא יפותחו בעשור הקרוב לפחות ושאין צורך בהעברת כל השטחים בשלב זה. מנדט הוועדה נקבע עד אוקטובר 2018 אז יוחלט על העברת השטחים.למידע מפורט לחצו כאן