לקראת הקייטנות הציבוריות - עדכון בדבר מספר הילדים בקייטנה


ביום 1.2.18 פורסם צו הפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות (סל שירותים ומחיר מירבי), התשע"ח - 2018, במסגרו נקבעו תעריפים מרביים להפעלת קייטנות בוקר וקייטנות צהריים, בבתי הספר ובגני הילדים, בהתאם לסוג המפעיל (רשות מקומית, תאגיד בבעלותה או תאגיד שאינו בבעלותה).במכתב ששלח שלמה דולברג - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי לרשויות המקומיות נכתב: " למן אותו מועד, עמדנו לא אחת על העובדה שלא ניתן לקבוע תעריפים ללא ציון מספר הילדים לגביהם מתייחסים תעריפים אלה (שהרי התעריפים צריכים לגלם עלות הפעלה), וכן דרשנו כי יובהר לנו מהו מספר הילדים המינימלי לפתיחת קייטנה.אני מבקש לעדכנכם, כי לאחר מאמצים רבים ובעקבות דיונים שנתקיימו בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בשבוע האחרון, ולאחר פגישה של יו"ר מש"מ עם שר הפנים בסוגיה, סוכם כי הצו יתוקן כך שיובהר בו כי התעריפים המרביים שנקבעו בו, הינם בהתבסס על קייטנה בה 35 ילדים בגילאי גנ"י לקבוצה, ועל 100 ילדים לקייטנה בגילאי בי"ס (25 ילדים בקבוצה).לצד זאת סוכם כי תנאי לפתיחת הקייטנות, הוא מספר מינימלי של נרשמים – 28 ילדים לקבוצה בגילאי גנ"י, ו-66 ילדים לקייטנה בגילאי בי"ס (לפחות 22 ילדים בכל קבוצה)".לחצו כאן למכתב המלא