הזמנה למפגש למידה - תוכנית יתד במועצות האזוריות


תוכנית יתד הינה תוכנית לאומית לצעירים וצעירות במצבי מצוקה וסיכון של משרד הרווחה, שיצאה לדרך בתחילת שנת 2018. במסגרת התוכנית קיבלו כל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות בארץ תקציב פעולה לתוכנית רווחה בתחום הצעירים. חלקן קיבלו גם תקן של עובד סוציאלי מלווה צעירים (עו"ס יתד).ב- 19.7.2018 יתקיים יום למידה, המיועד ליצירת שיתופי פעולה במרחב הכפרי, בהקשר של עבודת תוכנית יתד ודיוק מודל עבודת יתד בתוכו. קיימת חשיבות גדולה להשתתפות מנהלי/ות מחלקות הרווחה, מנהלי/ות מרכזי הצעירים ומנהלי/ות מעברים.להרשמה:בדואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון: 03-6929923, 03-6929018.לפרטים נוספים:מירב בן שימול: 050-6952115,  רינת חכים: 050-7600197, הילה סופרמן: 052-5665782.לחצו כאן להזמנה וללוח הזמנים של יום הלמידה