תכנית אסטרטגית לספורט למועצות האזוריות- סיכום ישיבת צוות היגוי מיום 3.4.16


בישיבה נידונו הנושאים הבאים:
  1. הכניסה לתהליך הכנת התכנית.
  2. דיון על עיקרי התהליך.
  3. דגשים להכנת התכנית.
  4. סיכום תהליך הכנת התכנית.
  5. מהלך שיווק התכנית.
לחצו כאן לפירוט: תכנית אסטרטגית לספורט למועצות האזוריות- סיכום ישיבת צוות היגוי מיום 3.4.16