מהפכה בהקצאת קרקעות חקלאיות בפריפריה: משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיום


צוות בין-משרדי, המשותף למשרדי האוצר, החקלאות, המשפטים ורשות מקרקעי ישראל, החליט על מדיניות חדשה להקצאת קרקע חקלאית. הצוות שהוקם לשם בחינת הקרקע החקלאית, קבע כי קרקע חקלאית תוקצה לתקופה ארוכה לצורך ייעול השימוש בקרקע זמנית, כך שתאפשר בין היתר גידול של גידולים צמחיים ארוכי טווח. עד עתה, הקרקע הזמנית הוקצתה לשלוש שנים, כך שלא ניתן היה לגדל בה גידולים ארוכי טווח, כדוגמת מטעים. וכן נמנעו השקעות בקרקע של תשתיות השקיה, דישון וכו'. עתה, הקרקע תוקצה לתקופה ארוכה, וניתן יהיה לגדל בה כל גידול חקלאי ללא תנאים.מטרת הוועדה הייתה לבחון צעדים שונים בתחום הקרקע החקלאית שיגשרו על הפער שבין מדיניות המקרקעין הרווחת מתקופת קום המדינה לבין התמורות שחלו בתחום העיבוד החקלאי והפיתוחים הטכנולוגיים.הקצאת הקרקע הזמנית לטווח ארוך וללא תנאים, תבטיח שימוש יעיל יותר במשאבי הקרקע הנדרשים לעיבוד חקלאי ותאפשר לחקלאים להוביל להעלאת הפריון. כמו כן, העלאת הפריון ויצירת תוצרת חקלאית בצורה יעילה יותר, בסופו של יום תתורגם להוזלת מחירים בשוק ולהורדת יוקר המחייה. כמו כן, המהלך יוביל להפחתת הנטל הבירוקרטי לחקלאים. משרד החקלאות יביא את ההחלטה לאישור רשות מקרקעי ישראל.שר האוצר - משה כחלון: "משרד האוצר ממשיך לפעול להפחתת יוקר המחיה ולחיזוק החקלאים בישראל. היום החלטנו על שורת מהלכים בתחום הקרקע החקלאית שעשרות שנים לא קודמו. קרקעות יימסרו לתקופות ארוכות יותר על מנת לאפשר וודאות גדולה יותר לעיבוד הקרקע החקלאית ושיתופי פעולה בין משקים חקלאים יורחב. כך אנחנו מסירים עודף מיותר של רגולציה ומעניקים לחקלאים שלנו כלים לייצר תוצרת זולה ואיכותית".שר החקלאות - אורי אריאל: "קיבלנו את המלצות הצוות הבין-משרדי, אנו מאשרים אותם ובכך לראשונה, נאריך את החוזים של החקלאים לתקופה של עד 21 שנים. חוזה ארוך טווח זה, יאפשר לחקלאים לשדרג את הגידולים שלהם ולהגדיל רווחים ולשפר את כל מערך התשתיות בשטח המושכר. החקלאים יוכלו להפיק מן הקרקע את המיטב, דבר אשר יוביל הן לרווחיות החקלאים והן להורדת יוקר המחיה. מהלך זה יוביל לשינוי משמעותי בכל ענף החקלאות".מנהל רשות מקרקעי ישראל - עדיאל שמרון: "אנו רואים בחיזוק החקלאות בישראל ערך ציוני חשוב שאין למדוד אותו רק במבחן הכסף. ההחלטה תאפשר לחקלאים תכנון לטווח ארוך ונכון יותר ותאפשר להם לבסס ולטפח גידולים חקלאיים באופן מקצועי ומושכל". על פי המדיניות המתגבשת, הקצאת הקרקע הזמנית תינתן לתקופה של עד 21 שנה בשלוש תקופות של 7 שנים כל אחת, אשר יתחדשו אוטומטית כל עוד הקרקע מעובדת כדין. אישור הבקשות יעשה על ידי וועדת מיוחדת שתוקם ברשות מקרקעי ישראל, ויותנה בקבלת אישור ועדת הפרוגרמות שברשות לתכנון במשרד החקלאות. את הבקשה, יהיו רשאים להגיש אחד מהגופים הבאים: יישוב חקלאי, מעבד פרטי, אגודה שיתופית, התארגנות אזורית של אגודות או חברה לעיבוד. בנוסף, המשרד יעודד הקמת אגודות מרכזיות מרחביות אשר תוכלנה לנהל את עיבוד הקרקע עבור אגודות שיתופיות.בנוסף, הוועדה ממליצה לעודד ולפעול לטובת הקמת שיתופי פעולה בין אגודות שונות במרחבים גיאוגרפיים על מנת להביא לניצול יתרונות לגודל, איגום מקורות לביצוע השקעות והפחתת סיכונים באמצעות מגוון גידולים.