סיכום ישיבת וועדת קרקעות מתאריך 27.05.18


להלן הנושאים שנידונו בישיבת וועדת קרקעות:
  1. החלטה מס' 1539 - ייעול השימוש במקרקעין לצרכי ציבור.
  2. הסכם חלף היטל השבחה.
לחצו כאן לסיכום ישיבת וועדת קרקעות 27.05.18הערות השלטון המקומי רמי על החלטה על הפקעות