דו"ח הצפיפות במדינת ישראל הוצג במסגרת יום הסביבה בכנסת


במסגרת יום הסביבה שהתקיים בכנסת ב- 5.6.18 התקיימו מספר שיא של דיונים בוועדות שונות בנוכחות משתתפים מעשרות ארגונים סביבתיים מכל הארץ.הדיון המרכזי של השדולה הסביבתית התקיים בנוכחות זאב אלקין - השר להגנת הסביבה וחברי/ות כנסת רבים ועסק בנושא הצפיפות במדינת ישראל. במהלכו דנו בנושא השמירה על השטחים הפתוחים ובזבוז הקרקעות במסגרת המדיניות הממשלתית והתכנית האסטרטגית להגדלת מלאי יחידות הדיור בתכנון, אותה מקדמים בעיקר בוועדות הותמ"ל והתת"ל. מרכז המועצות האזוריות, אשר בשטחיהן מרבית השטחים הפתוחים והחקלאיים, הציגה את מדיניותה: חיזוק העיר והכפר באמצעות שמירה על השטחים, הישובים והחקלאים ונקיטת עקרונות תכנון המקדמים ניצול יעיל של קרקע בנויה, ציפוף והתחדשות בערים הקיימות וצמצום הפרבור והזליגה העירונית לשטחים הפתוחים ועל חשבון שטחים חקלאיים.ניר פפאי - סמנכ"ל החברה להגנת הטבע, הציג את עיקרי דו"ח הצפיפות שמציג את פוטנציאל החיסכון של לפחות חצי מיליון דונם קרקעות של שטחים פתוחים וחקלאיים, במידה והממשלה תאמץ עקרונות תכנון, הכוללים: חיזוק המרקמים הבנויים הקיימים, השקעה בהתחדשות מרכזי הערים, ייעול השימוש בקרקע בנויה ומופרת ושמירה על שטחים פתוחים וחקלאיים.להלן דו"ח הצפיפות, שנכתב על ידי החברה להגנת הטבע והוצג במסגרת הדיון בכנסת:דו"ח הצפיפות על הסביבה היבשתיתדו"ח הצפיפות על הסביבה הימית