תכנית אסטרטגית לספורט למועצות האזוריות – סיכום ישיבת צוות היגוי מיום16.2.16


בישיבה סקר צוות ההיגוי 6 גורמים שהציעו עצמם לשמש כגורם, שיערוך עבור הועדה את התכנית האסטרטגית לספורט של מרכז המועצות האזוריות.תכנית אסטרטגית לספורט למועצות האזוריות – סיכום ישיבת צוות היגוי מיום16.2.16