חיוב ארנונה ואספקת שרותים מוניציפאליים למחנות צה"ל בתחומי המועצות האזוריות


מהם השירותים המוניציפאליים וחיובי הארנונה שיש לספק למחנות צה"ל הנמצאים בתחומי המועצות האזוריות?תוכלו למצוא את כל המידע כאן