מסמך מדיניות טיפול בפסולת גזם במרחב הכפרי


מטרת המסמך להציג את הפתרונות הקיימים כיום לטיפול בגזם, וכן לאפשר לבעלי המקצוע במועצות האזוריות לעשות חשיבה על אופן הטיפול בגזם ובחינת הדרכים המיטביות לעשות כן.בסיכום המסמך נכתב: "אנו ממליצים לערוך התכנסות רחבה יותר, לאחר הצגת המסמך ודיון בצוות ההיגוי, שבה ישתתפו מספר רב ככל האפשר של מועצות ורצוי גם ספקי השירות, לדיון והבעת דעות, שעצם קיומו, עשוי לתרום לקידום הטיפול בפסולת. המידע והניסיון שכל גורם אחראי לפסולת ברשות המקומית מחזיק בידו, יקר מפז עבור עמיתיו המקצועיים".מסמך מדיניות טיפול בגזם מרכז המועצות - לחצו כאן לקריאת המסמך